Kütüphanelerin koleksiyon muhteviyatını oluşturan Türkçe ve çeşitli dillerdeki kitap ve kitap dışı materyallere okuyucu ve araştırmacılar tarafından kolay ve hızlı ulaşılabilmesi için, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun şekilde niteleme (kataloglama, sınıflama, konu başlığı verme ve otorite kontrolü) ve niteleme dışı tüm teknik işlemleri gerçekleştiriyoruz.
Böylelikle, koleksiyon yönetimi ve veri giriş standartları kapsamında, ilgili kütüphane otomasyon sistemlerine ilgili koleksiyona ait kitapların girişlerini yapıyoruz.