Bir kurumda bilgi ve belgelerin %70’den fazlasının yapısal olmayan e-posta, Ms Word-Excel-PowerPoint ve PDF gibi dokümanlardan oluştuğunu biliyor musunuz?
Belgeler ve yazışmalar ile ilgili rutin işlemlerin, çalışanların mesailerinin ortalama %40-60 arası kısmını teşkil ettiğini biliyor musunuz?
Belgelerle ilgili işlemlerin, işçilik maliyetlerinin ort. %20-45’ine ve cironun da ort. %12-15’ine eşit olabileceğini düşünmüş müydünüz?
Müşterilerimizin, kurum içi iletişiminin daha etkin olması, yönetimlerinin doğru kararlar verebilmesi, geriye dönük uygulamalarına kolaylıkla ulaşabilmesi ve kurumsal denetimi verimli yapabilmesi bizim için önemlidir.
Bu amaçla belge ve evrakların doğru zamanda, ihtiyaç kadar üretilmesi, düzenlenmesi, dağıtılması, saklanması, ayıklanması ve güncelliğini kaybetmesiyle birlikte arşivlere gönderilmesi ya da kullanım değerini yitiren belgelerin imhasını sağlayan sistemleri oluşturuyoruz.
Tüm bu altyapıları oluştururken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak, bilgi güvenliği ve depolama standartları dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elbette ki, gelişen teknolojik altyapılar sayesinde, kurduğumuz sistemleri en doğru yazılım sistemleri ile entegre ediyoruz.
Böylelikle, müşterilerimizin süreçlerini daha hızlı, güvenli ve verimli yürütmesine, mükerrer işlemlerin önlenmesine yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken, kurumsal hafızanın korunması, personel, zaman, kırtasiye, kurye vb. maliyetlerde tasarrufların sağlanması ve çevreye uyumun arttırılmasını daima hedefliyoruz.

Çalışmalarımızın adımları:

Mevcut Durum Analizi
Fiziki ve Dijital Arşivlerin Düzenlenmesi
DYS Tasarımı
DYS Kurulumu
DYS Yazılım Entegrasyonu
Eğitim ve Dokümantasyon
DYS’nin Teslimi