Şirkete ait değerli bilgilerin çalışanların bilgisayarlarında saklayarak güvende olduğunu mu düşünüyorsunuz ?
İhtiyacınız olan geçmişe ait bilgileri rahatlıkla bulabiliyor musunuz?
Sunucularınızda aynı dokümanlar, birçok kez farklı adla kaydedilmiş olabilir mi?
Müşterilerimizin sunucularında ve personellerinin bilgisayarlarında yer alan bilgi ve belgelerin sahip oldukları değerleri korumanın gerekliliği bilinciyle müşterilerimize hızlı, dinamik ve günümüz teknolojilerine uygun olarak, bilgi ve belge yönetimi eğitimi almış uzman kadrolarımızla dijital arşiv yönetim hizmeti veriyoruz.
Çalışmalarımızı, bilgi güvenliği ve depolama standartlarına uygun olarak, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yürütüyoruz. Böylelikle, dijital arşivlerin günün iş akışı içerisinde oluşan güncel belgeler ile entegre olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda, ihtiyaç duyulduğunda müşterilerimizin sunucularında yer alan arşiv niteliğindeki dijital belgelerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.
Günün sonunda, sunucularda ve bilgisayarlarda oluşan belge düzensizliklerini, bilgi güvenliği açıklarını, mükerrer kayıtları, sunuculardaki alan kayıplarını, belgeleri ararken kaybedilen zamanları ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapıp, standartlara uygun sistemleri kuruyoruz.
Elbette ki; müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak daha verimli bilgi ve belge yönetimi için Doküman Yönetim Sistemlerinin (Yazılım dahil) kurulması ve dijital arşivlerin bu sisteme entegre edilmesi uygun olacaktır.

Çalışmalarımızın adımları:

Mevcut Durum Analizi
Tasnifleme, İndeksleme
Veri Girişi
Arşiv Sisteminin Kurulması
Dijital Arşivin Teslimi